กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

Date : 9 September 2016

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ พัทยา บีช

กิจกรรม:     
๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องผลิตภัณฑ์ และบริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา รวมถึงแผนกที่เปิดบริการล่าสุด คือ ศูนย์ไตเทียม
๒. ให้ประชาชนที่รับฟังการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมืองพัทยาเพื่อรับรางวัลตุ๊กตาปลาโลมา
๓. ให้ประชาชนทั่วไปร่วมกดถูกใจหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา เช่น บทความเรื่องโรค บทความเกี่ยวกับสุขภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา และสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา
๔. แจกเอกสารโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเชิญชวนมารับบริการ
๕. แจกเอกสารแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม), เอกสารแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) และเชิญชวนเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาพยาบาล
๖. บริการตรวจวัดความดันโลหิตฟรี ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการเกิดอุบัติเหตุ