กิจกรรมงานเยี่ยมบ้านเดือนสิงหาคม | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรมงานเยี่ยมบ้านเดือนสิงหาคม

Date : 20 September 2016

ติดตามนิเทศงานอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ(อผส.)ดูแลผู้สูงอายุที่มีพายุพึ่งพิงในเขตเมืองพัทยาพื้นที่หมู่ 10 หมู่ 12 ซึ่งสปสช.มอบเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องในเรื่องเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ