กิจกรรมวันล้างมือโลก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรมวันล้างมือโลก

Date : 17 October 2016

วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก หรือ Global Handwashing Day โรงพยาบาลเมืองพัทยาจึงจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้บุคลลากรและบุคคลทั่วไปล้างมือด้วยสบู่ เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการหยิบจับสิ่งของรอบตัว

เรามีวิธีล้างมือที่ถูกวิธีตามหลัก 7 ท่า 2 ก่อน 5 หลัง ดังนี้  ประกอบไปด้วย
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ครบ 7 ท่า ได้แก่
1) ฝ่ามือถูกัน
2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
7) ถูรอบข้อมือ

ล้างมือ 2 ก่อน คือ ก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร

ล้างมือ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน