"เบาหวาน" ป้องกันและควบคุมได้ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

"เบาหวาน" ป้องกันและควบคุมได้

Date : 14 November 2016

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ภาพจาก : pixabay.com

แพทย์ระบุการรักษาโรคเบาหวาน เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ชี้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดงานวันเบาหวานโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี พร้อมแนะนำให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองระยะเริ่มแรก ทั้งจากการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วนการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานระดับกลูโคสในเลือดนั้น แนะนำให้ทำเฉพาะในกลุ่มความเสี่ยงสูงที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ และกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันเลือดสูง และระดับไขมันในเลือดผิดปกติอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจกรองหาผู้ป่วยนั้น นอกจากจะช่วยค้นหาผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตและให้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานแล้ว ยังช่วยให้ตรวจพบผู้ที่เป็นเบาหวานโดยไม่มีอาการและให้การรักษาแต่เนิ่นๆ

ด้าน นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อ กล่าวว่า ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด เป็นอีกอาการหนึ่งที่มักเกิดกับผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยอินซูลิน และยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดกินบางชนิดหรือเมื่อไตเสื่อมหน้าที่ สำหรับอาการของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดระดับรุนแรงจนผู้ป่วยไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองและต้องอาศัยผู้อื่นช่วยเหลือ หรืออาการรุนแรงมาก เช่น ชัก หมดสติใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว รู้สึกหิว รู้สึกร้อน เหงื่อออกมือสั่น รู้สึกกังวล ความดันโลหิตซิสโตลิคสูงกระสับกระส่าย คลื่นไส้ และชา อาการสมองขาดกลูโคส ได้แก่ อ่อนเพลีย รู้สึกร้อนทั้งที่ผิวหนังเย็นและชื้น อุณหภูมิกายต่ำ มึนงง ปวดศีรษะความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง สับสน ไม่มีสมาธิ ตาพร่ามัวพูดช้า ง่วงซึม หลงลืม พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอัมพฤกษ์ครึ่งซีก คล้ายโรคหลอดเลือดสมอง หมดสติและชัก ซึ่งภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดเกิดขึ้นในแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้วิธีการรักษาผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุด้วยอินซูลินหรือยากลุ่มซัลโฟนีลยูเรีย ต้องทำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดการปรับเปลี่ยนชนิดยา ขนาดยา และรูปแบบยารักษาเบาหวานกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดคือ การค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเพิ่มเติม การรักษาเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับความรุนแรงของโรค สภาพร่างกาย และวิถีชีวิตของผู้ป่วย โดยสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พิจารณาการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้ ดังนี้

1.ความพอประมาณ ให้คำแนะนำการทานอาหารทั้งชนิดและปริมาณที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย

2.การมีเหตุผล เลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งด้านความรุนแรงของโรค การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงรวมไปถึงราคาที่เหมาะสมทั้งกับผู้ป่วยและสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 3.การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

นอกจากจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังต้องส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งกายและใจ ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ในอนาคต