ป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

ป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต

Date : 7 February 2017

ข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก : pixabay.com

โรคไต เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่บริเวณไต ที่พบมากคือ โรคไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบจากโรคเอสแอลอี โรคถุงน้ำที่ไต โรคนิ่ว เป็นต้น
การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต
1. ลดการรับประทานอาหารเค็ม โดยหลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุง เช่น น้ำปลาพริก พริกเกลือ เป็นต้น ลด เลิก การใช้ผงชูรส ผงปรุงรสในการปรุงอาหาร หลีกเลี่ยงการนำอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารหมักดอง อบแห้ง หรือแช่อิ่มประกอบอาหารเพราะมีปริมาณเกลือสูง ลดความถี่ในการรับประทานอาหารที่มีน้ำจิ้ม เช่น สุกี่ หมูกระทะ หรือลดปริมาณน้ำจิ้มและเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
2. เลิกสูบบุหรี่ งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์
3. หลีกเลี่ยงการซื้อยาแก้ปวดหรือยาชุดรับประทานเอง
4. ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ วันละ 6-8 แก้ว
5. ออกกำลังกายพอสมควร สม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที
6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน หรือโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไขมันจากสัตว์ เครื่องใน ไข่แดง ครีม เป็นต้น
7. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
8. สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรควบคุมความดันโลหิต ให้อยู่ที่ 130/80 มม.ปรอท ระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำกว่า 130 มก./ดล. (HbA1C < 7%) ระดับไขมันในเลือดให้ระดับ LDL น้อยกว่า 100 มก./ดล. หรือระดับโคเลสเตอรอลน้อยกว่า 200 มก./ดล.