มีลูกคุณภาพ...เพื่อชาติ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

มีลูกคุณภาพ...เพื่อชาติ

Date : 16 February 2017

ข้อมูลจาก : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครอบครัวคนไทยมีลูกน้อยลง ต้องเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เพื่อลูกน้อยเกิดมามีคุณภาพ