ไข้กาฬหลังแอ่น | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

ไข้กาฬหลังแอ่น

Date : 23 February 2017

ข้อมูลจาก : สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ภาพจาก : pixabay.com

เกิดจากอะไร
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitidis ติดต่อได้ทางการไอจามรดกันหรือ การสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ น้ำเหลืองของผู้ป่วย ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย นานๆ มีโอกาสได้รับเชื้อเนื่องจากผู้ป่วยจะมีเชื้ออยู่ในลำคอ

อาการ
มีไข้ และอาจมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่ อาการคอแข็ง ถ้าถึงกับ "หลังแอ่น" แสดงว่าอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบรุนแรงมาก

การป้องกัน

  • ไม่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน
  • ล้างมือให้สะอาดเมื่อสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ไม่ควรเข้าไปอยู่ในที่แออัด ผู้คนหนาแน่น
  • ผู้มีอาการไอจามต้องใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ