ดูแลสุขภาพ 4 ช่วงวัย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

ดูแลสุขภาพ 4 ช่วงวัย

Date : 27 February 2017

ข้อมูลจาก : อ.นพ.สมบูรณ์  อินทลาภาพร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพจาก : pixabay.com

การดูแลสุขภาพ ย่อมดีกว่าการมาหาหมอเพื่อรับการรักษา  แต่จะดูแลอย่างไรเพื่อให้สุขภาพดีในทุกช่วงวัย  มีรายละเอียดดังนี้

การดูแลตนเองและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพดี ครอบคลุมทุกช่วงอายุ จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นสำคัญ โดยเด็กเล็ก เน้นในเรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ วัยรุ่น เน้นทางด้านจิตใจและสังคม วัยทำงาน เน้นการดูแลพฤติกรรมเสี่ยง  ส่วนผู้สูงอายุ เน้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง 

เริ่มต้นสุขภาพดี

  • ช่วงที่ 1  อายุ  0-6 ปี  เริ่มจากหญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์และตรวจสม่ำเสมอ  เพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับการดูแลและคลอดอย่างปลอดภัยโดยแพทย์ จากนั้นจนถึงอายุ 6 ปี ทารกต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน และได้รับการตรวจทางด้านพัฒนาการ  การเรียนรู้  และพฤติกรรมต่าง ๆ
  • ช่วงที่ 2  อายุ 7-18 ปี  สิ่งที่สำคัญ  คือ  การเตรียมตัวให้วัยนี้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  มีอารมณ์ที่แจ่มใส  มีภูมิคุ้มกันทางความคิด  สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  หรือการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น  เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
  • ช่วงที่ 3  อายุ 19-60 ปี   เป็นวัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวถึง  40  ปี  มักมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองน้อย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ โดยวัยนี้มักเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคจากบุหรี่ สุรา หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โรคเครียด เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าสู่วัย 60 ปี เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
  • ช่วงที่  4  อายุ ตั้งแต่  60  ปี ขึ้นไป วัยนี้ถือเป็นวัยสูงอายุ นอกจากมีความเสื่อมถดถอยของร่างกายแล้ว บางรายยังมีโรคประจำตัวด้วย สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว  ควรรับการตรวจรักษาสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์ เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง ก็จะทำให้มีสุขภาพดีได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั่วไป ที่ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  ออกกำลังกายทุกวัน  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  และทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส  ไม่เครียด 

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เพราะสุขภาพดีนำมาซึ่งความสำเร็จไปกว่าครึ่ง