อหิวาตกโรค | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

อหิวาตกโรค

Date : 1 March 2017

ข้อมูลจาก : สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
 

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ คอเลอราที่อยู่ในอุจจาระ อาเจียนของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ แล้วแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม โดยมือของผู้ป่วยสัมผัสรวมทั้งมีแมลงวันเป็นพาหะนำโรค

อาการ

อาการมีได้ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำจำนวนมากจนอุจจาระมีสีขาวขุ่นคล้ายน้ำชาวข้าว กลิ่นเหม็นคาว มัก ไม่ปวดท้อง อาจมีคลื่นไส้อาเจียน ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาหรือทดแทนด้วยน้ำเกลือ จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรวดเร็ว อาจถึงขั้นช็อกจนไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตได้

การป้องกัน

ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง รับประทานอาหารที่สะอาด ถุงขยะควรมีฝาปิด ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ล้างผัก ผลไม้ ใช้ฝาชีครอบอาหาร ดื่มน้ำสะอาด