4 ท่าพยุงตัว หัดทำไว้ไม่จมน้ำ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

4 ท่าพยุงตัว หัดทำไว้ไม่จมน้ำ

Date : 7 March 2017

ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ภาพจาก : pixabay.com

1. หันหน้าเข้าหาขอบสระ ปล่อยเท้าทั้งสองชิดผนังสระ สองมือจับขอบสระ ย่อเข่าลงเงยหน้าให้ใบหูปริ่มน้ำ เหยียดแขนตรง
2. หายใจเข้าเต็มปอด ยืออก ยกพุง ปล่อยมือออกจากขอบสระ แขนเหยียดตรงแนบลำตัว ขาเหยียดตรง
3. จัดลำตัวให้ตรงเหมือนกันนอนหงายบนที่นอน ลำตัวจะค่อยๆ ลอยขึ้นมาขนานผิวน้ำ