โรคไข้ดำแดง ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

โรคไข้ดำแดง ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่

Date : 9 March 2017

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

โรคไข้ดำแดงเกิดจากอะไร?

  • เป็นโรคติดต่อที่้ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ
  • พ.ศ. 2558 เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ "สเตรปโตคอลคัสชนิดเอ"
  • ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น คออักเสบ โรคติดเชื้อทางผิวหนัง

โรคไข้ดำแดงมักจะเกิดในเด็กอายุระหว่าง 2-8 ปี
อาการของโรคจะเริ่มจากมีอาการไข้ เจ็บคอ มีผื่นแดงตามลำคอ รักแร้ ลำตัว แขนหรือขา ลักษณะของผื่นเมื่อสัมผัสจะคล้ายกระดาษทราย ใบหน้าแดง ริมฝีปากซีด และอาจมีปื้นขาวที่ลิ้น ภายหลังจะลอกออก ทำให้ลิ้นมีลักษณะบวมแดง การติดต่อมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอยู่

การป้องกันโรค

  • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือของใช้ของผู้ป่วย
  • หลีกเลี่ยงการขยี้ตาแคะจมูกปาก
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากมีความจำเป็นต้องใกล้ชิดผู้ป่วย
  • หากพบเด็กป่วยควรแยกออกจากเด็กปกติทันที
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย โดยเฉพาะของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า เครื่องนอน
  • หากพบผู้ป่วยหลายคนควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน