3ส. ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวมากแล้วเครียด | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

3ส. ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวมากแล้วเครียด

Date : 9 March 2017

ข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต

1. สอดส่องมองหา(Look)
โดยค้นหาผู้ที่เครียด กินไม่ได้นอนไม่หลับ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้พิการ
  • ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยจิตเวช

2. ใส่ใจรับฟัง(Listen)
มีสติรับฟังอย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือ โอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังเครียดได้บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ

3. ส่งต่อเชื่อมโยง(Link)
โดยให้ความช่วยเหลือ ตามความจำเป็นหากไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดรุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตายให้รีบส่งต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน