การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรทำเป็นประจำทุกเดือน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรทำเป็นประจำทุกเดือน

Date : 16 March 2017

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข
ภาพจาก : pixabay.com

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในสตรี ปัจจัยที่ทำให้การรักษาได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เป็น ถ้าเราพบได้ตั้งแต่ในระยะต้น ๆ ก็จะรักษาได้และหายขาดจากโรคอีกด้วย

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปทุกคน ควรทำเป็นประจำทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 3-10 วันนับจากประจำเดือนหมด ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในวัยที่หมดประจำเดือนแล้ว ให้กำหนดวันที่จดจำง่ายและตรวจในวันเดียวกันของทุกเดือน
หากพบสิ่งผิดปกติพบแพทย์ทันที


ติดต่อเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
แผนกการตลาดโรงพยาบาลเมืองพัทยา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 084-716-5159, 080-852-5859, 095-250-1830