การจมน้ำเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

การจมน้ำเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

Date : 16 March 2017

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข
ภาพจาก : pixabay.com

การจมน้ำเป็นสิ่งที่ป้องกันได้
เด็กไทยไม่ควรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
"ช่วงปิดเทอม มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด สาธารณสุข มีความห่วงใย อยากให้
บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันเด็กจมน้ำ
ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม จัดการแหล่งน้ำเสี่ยงและสร้างเครือข่าย ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำในชุมชน"

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669