ขาดธาตุเหล็ก เกิดภาวะโลหิตจาง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

ขาดธาตุเหล็ก เกิดภาวะโลหิตจาง

Date : 17 March 2017

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

การขาดธาตุเหล็ก จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง
เป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งของวัยรุ่น วัยรุ่นหญิงมีความต้องการธาตุเหล็กมากกว่าวัยรุ่ยชาย เนื่องจากจะสูญเสียธาตุเหล็กจากประจำเดือน
ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็ก เช่น ตับ เลือด ปลา ผักใบเขียว พร้อมกับกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เพื่อช่วยการดูดซึมของธาตุเหล็ก