10 วิธี พิชิต "อาหารมีพิษ" ช่วงหน้าร้อน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

10 วิธี พิชิต "อาหารมีพิษ" ช่วงหน้าร้อน

Date : 17 March 2017

ข้อมูลจาก : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภาพจาก : pixabay.com

สุขบัญญัติแห่งชาติ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
10 วิธี พิชิต "อาหารมีพิษ" ช่วงหน้าร้อน

1. กินอาหารที่่ปรุงสุก
2. กินอาหารที่ไม่มีแมลงวันตอม
3. หลีกเลี่ยงอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ
4. จัดเก็บอาหารถูกวิธี
5. ดื่มน้ำสะอาด
6. กินร้อน ช้อนกลาง
8. ล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมอาหาร
9. ล้างมือก่อนและหลัง กินอาหาร
10. ล้างมือทุกครั้งหลักออกจากห้องน้ำ