โครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

โครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา

Date : 17 March 2017

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. บริเวณ ศสมช. ซอย 5 ธันวา ชุมชน 5 ธันวา
กิจกรรมดังนี้
1. ตรวจคัดกรองสุขภาพ
2. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
3. ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
4. บริการแจกทรายอะเบท ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ ถุงยางอนามัยและคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่
5. อบรให้ความรู้เรื่องสมุนไพร นวดเพื่อการรักษา บ่าและไหล่
6. บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็นหมัด ให้แก่สุนัขและแมว
7. ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอาง