20 มีนาคม วันความสุขสากล | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

20 มีนาคม วันความสุขสากล

Date : 20 March 2017

ข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต
ภาพจาก : pixabay.com

20 มีนาคม วันความสุขสากล
"ความสุข...สร้างได้ทุกวัน คิดบวก...ชีวิตบวก"

มองตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น
มีความสุขกับสิ่งที่เป็น เห็นจุดดี ยอมรับจุดด้อยเพื่อพัฒนา

ปรับความคิด
มองเห็นสิ่งดีๆ ที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่สูญเสียไป

เรียนรู้จากสิ่งที่เข้ามาในชีวิต
เปิดใจ...ยอมรับ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ