เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ

Date : 3 April 2017

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเดือนเมษายน มีวันหยุดยาวหลายวัน และมีการจัดเลี้ยงในบ้านหรือชุมชนประกอบกับช่วงนี้อุณหภูมิสูงขึ้นและมีอาการร้อนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน เนื่องจากอาหารบูดเสียได้ง่าย และมีการใช้น้ำมากขึ้นในช่วงมีอากาศร้อน อาจทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อที่ปนเปื้อนในน้ำได้มากขึ้น

กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหาร โดยเน้น "สุก ร้อน อาหาร" ไม่ควรนำอาหารค้างคืน อาหารมีสีหรือมีกลิ่นผิดปกติมารับประทาน ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ล้างมือทุกครั้งควรล้างด้วยน้ำกับสบู่บ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารขณะประกอบอาหาร และหลังการขับถ่ายทุกครั้ง หากไม่มีน้ำกับสบู่ควรใช้แอลกอฮอล์แทน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและแพร่โรคไปสู่ผู้อื่น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422