พัฒนาเด็กช่วงขวบปีแรก สำคัญที่สุด | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

พัฒนาเด็กช่วงขวบปีแรก สำคัญที่สุด

Date : 10 April 2017

ข้อมูลจาก : กรมอนามันส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
ภาพจาก : pixabay.com

พ่อแม่ควรรู้จักวิธีการดูแลลูกให้เด็กเติบโต ขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ
เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และตลอดช่วงปฐมวัย

การพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรก ถือว่าสำคัญที่สุด ที่จะสร้างให้เด็กมีพื้นฐานชีวิตที่ดี หากเด็กได้รับการดูแลดีจะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีไว้วางใจผู้อื่น และมีความมั่นใจในตัวเอง
แต่ถ้าเลี้ยงอย่างปล่อยปละละเลย โตขึ้นจะไม่ไว้ใจผู้อื่นและไม่มีความภูมิใจในตนเอง