งานทำบุญและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

งานทำบุญและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

Date : 10 April 2017

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา
กำหนดการ 9.00 - 10.00 น.  พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป ณ. ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา
10.30 - 11.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาเนื่องในวันสงกรานต์