โรคตาแดง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

โรคตาแดง

Date : 18 April 2017

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค
ภาพจาก : pixabay.com

โรคตาแดงเป็นโรคเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ติดต่อทางมือ ผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าเช็ดตัว เชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดตาแดงนั้นอาจจะปนเปื้อนมากับน้ำที่ท่วม จากแมลงหวี่แมลงวันที่ตอมสิ่งสกปรกหรือตอมตาของผู้เป็นตาแดง
อาการของโรคคือ ตาจะเป็น สีแดง มีขี้ตา คันตา

การป้องกัน
หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
ถ้ามีฝุ่นละออง หรือสิ่งสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
ห้ามขยี้ตา อย่างปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา
ควรใส่แว่นตาเพื่อป้องกันลม และฝุ่น
ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มือสัมผัสบ่อยๆ และของใช้ส่วนตัว
ผู้ป่วยโรคตาแดง ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน พักรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันมิให้โรคลุกลามหรือติดต่อสู่ชมชุน ครบ 7 วันอาการไม่ดีควรไปพบแพทย์

วิธีการรักษา
1. ล้างมือก่อนหยอดตาทุกครั้ง
2. ดึงหนังตาล่างลง
3. ตาเหลือกมองเพดาน ถ้าไม่มีเพดาน ให้มองท้องฟ้าก็ได้
4. หยอดตาตรงกลางเปลือกตาล่าง
5. ปิดตาและกรอกตาไปมาเพื่อให้ยากระจาย การหยอดครีมให้หยอดจากหัวตาบีบไปปลายตาปิดตาและกรอกตาไปมา
6. เช็คยาที่ล้นออกมา
7. ล้างมือหลังหยอดเสร็จ