ขอลดการให้บริการถุงพลาสติกจ่ายยา ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ขอลดการให้บริการถุงพลาสติกจ่ายยา ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป

Date : 6 June 2018

โปรดเตรียมถุงผ้า เป้สะพาย หรือตะกร้า มาใส่ยาทุกครั้งที่มารับบริการ  

*กรณีที่ไม่ได้เตรียมมา  ขอความกรุณาร่วมจ่าย ค่าถุงพลาสติกใบละ 1 บาท 

We encourage you to bring your own bag
*Plastic bag will be charge  1 Thai Baht per piece.
 
 
 
 
 
每次到医院看病的时候,
请准备好塑料袋,背包或者篮子
 
*假如没有准备好,每个袋子收费1株,谢谢配合