Articles | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ
Date: 16 May 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจะมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จึงขอแจ้งปรับปรุงเวลาดังนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 25671.
Date: 23 April 2024
ประกาศ แจ้งผู้ถือบัตรประกันสังคม สามารถเข้าตรวจสุขภาพฟรี  สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 ที่มีสิทธิอยู่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ตรวจสุขภาพไม่เสียค่าใช้จ่าย *ตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม* 
Date: 12 April 2024
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนออนไลน์ได้ที่ QR Code 
Date: 21 March 2024
   รพ.เมืองพัทยา ประกาศเก็บค่าบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ (16.30น.-20.00น.)  เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2567 เป็นต้นไป
Date: 28 February 2024
ประกาศจากโรงพยาบาลเมืองพัทยาขอยกเลิกให้บริการผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยาชั่วคราว" เฉพาะกรณีตรวจสุขภาพ "
Date: 11 January 2024
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการบริหารจัดการในกิจการของ รพ.เมืองพัทยา " ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation (QR code) "
Date: 3 January 2024
ประกาศเนื่องด้วยโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 3 - 20 มกราคม 2567  จึงทำให้พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย " จึงขอลดการให้บริการผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน หรือ วิกฤตเท่านั้น "ขออภัยในความไม
Date: 30 November 2023
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป สิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยาโดยกิจกรรมตรวจคัดกรองจะมีการให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 11.30 น. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค.
Date: 12 October 2023
ขยายระยะเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สิทธิ์ประกันสังคม  ถึง 31 ธันวาคม 2566 สามารถเข้ารับบริการฉีดได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเมืองพัทยาในวันเวลาราชการ
Date: 26 June 2023
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566
Date: 10 June 2022
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เรา” กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณโรงพยาบาลเมืองพัทยา (“พื้นที่”) ของเรา เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว
Date: 9 June 2022
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้ความสำคัญกับผู้ใช้และให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างจริงจัง เรายินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ pattayacityhospital.go.th ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์  สำหรับกรณี "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด" กรุณาอ่านเพิ่มที่นี่
Date: 9 June 2022
  ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ pattayacityhospital.go.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร โดยการท่องเว็บไซต์ pattayacityhospital.go.th นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คุกกี้ คืออะไร
Date: 23 February 2022
Date: 22 December 2020
ประกาศโรงพยาบาลเมืองพัทยาเรื่อง ปรังปรุงอัตราค่าบริการทันตกรรมและรังสีวิทยา พ.ศ.2564ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ก.ค.0416.2/ว.422  และประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข พ.ศ 2562 ได้มีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมการรักษาที่จำเป็นมากขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลเมืองพัทยา จึงปรับปรุงราคาค่าบริการที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
Date: 4 June 2020
Date: 13 May 2020
 กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2.
Date: 5 April 2020
ขอความร่วมมือกับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก มาตรวจในเวลา 08.00-16.00 นแต่หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องมานอกเวลาราชการและมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่อย่าปกปิด
Date: 24 March 2020
Date: 24 March 2020
Date: 20 March 2020
เพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย หลังกลับจากการเดินทาง 14 วัน
Date: 28 January 2020
คำแนะนำด้านสุขภาพ สำหรับท่านที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 
Date: 5 December 2019
๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Date: 24 November 2019
วันที่ 22 พ.ย.2562 ณ​ แผนกผู้ป่วยรวมชาย พญ.เพชรรัตน์ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค โดย คุณสุวัฒน์ รักคำสัตย์และครอบครัว
Date: 7 November 2019
โรงพยาบาลเมืองพัทยา  ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินสถานพยาบาลตามมาตรฐาน​  ISO​ 9001:2015 Surveillance ( ครั้งที่​ 2)   ณ​ วันที่​  6​ พฤศจิกายน​ 2562คณะ ผู้นำทีม โดย ผู้ตรวจสอบ​ Auditor - คุณสุณิสา​ สายสุทธิ์                                               -​  คุณปวันรัตน์​ ศุภธนเลิศ​                                           
Date: 30 October 2019
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาขอแสดงความเสียใจและเข้าร่วมงานฌาปณกิจ นายสนั่น ค้าขายณ วัดชัยมงคล พัทยาใต้ ซึ่งในการนี้ได้รับเงินบริจาคภรรยา นางประชิต ค้าขาย 30,000.-บาท
Date: 30 October 2019
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนเครื่องไตเทียมจากวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,000,000.- บาทขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศลและขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สุข สมหวังในสิ่งพึงปรารถนาด้วยเมตตาแห่งการเกื้อกูล
Date: 3 October 2019
เปืดให้บริการคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 22.00 น.วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา  08.00 - 20.00 น. นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ มีแพทย์ตรวจทั่วไป 1 ท่าน
Date: 26 September 2019
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม  กรณีเจ็บป่วยทั่วไป  หลักฐานที่ต้องใช้ 
Date: 30 August 2018
วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 15.30 น.
Date: 24 July 2018
รพ.เมืองพัทยารณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยายผลต่อยอดเป็นรพ.สีเขียวอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลเมืองพัทยาส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาใช้หลัก 4 RS “รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ“พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อรณรงค์เลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขยายผลต่อยอด GREEN & CLEEN Hospital นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบ
Date: 18 June 2018
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบเก้าอีนั่งทำงานจำนวน 4 ตัว ในแผนกเวชระเบียน จาก คุณมานะ ยาประคำและสมาชิกสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภัยตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.
Date: 18 June 2018
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบถังอ๊อกซิเจน​ ขนาด​ 0.5​ คิว​ จำนวน​ 11​ ถัง​ ราคา​ 27,000 บาท​ จากคุณอุทัย หนองใหญ่และครอบครัว เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขออนุโทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภัยตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.
Date: 18 June 2018
วันที่ 28 พ.ค. 2561 ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ รวมยอดบริจาค 401,500 บาท จากนายอุทัย หนองใหญ่และครอบครัว เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขออนุโทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภัยตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.
Date: 6 June 2018
โปรดเตรียมถุงผ้า เป้สะพาย หรือตะกร้า มาใส่ยาทุกครั้งที่มารับบริการ  *กรณีที่ไม่ได้เตรียมมา  ขอความกรุณาร่วมจ่าย ค่าถุงพลาสติกใบละ 1 บาท 
Date: 30 May 2018
  กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2.
Date: 12 April 2018
          โรงพยาบาลเมืองพัทยาขอชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย (Facebook) ในวันที่ 1 และ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาทางทีมผู้บริหารและศูนย์คุณภาพได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนแล้ว จึงได้ข้อสรุป ดังนี้ 
Date: 24 November 2017
เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมปีนี้ .. เรา..โรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมดูแลคุณสิทธิประโยชน์ประกันสังคม  
Date: 18 September 2017
กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชนสถานที่รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 9.00 - 16.00 น.
Date: 3 July 2017
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่มเดือนมิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560▶กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน3. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน
Date: 3 April 2017
กลุ่มอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถใช้สิทธิ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ หรือยูเซป ซึ่งสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ทุกแห่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ช่วง 72 ชั่วโมงแรกเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560มี 5 กลุ่มอาการตามหลักเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กำหนดคือ1. หมดสติ ไม่รู้สึกตััว ไม่หายใจ2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดชัดมีเสียงดัง
Date: 23 March 2017
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 8.00-16.00 น.ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับบูธ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในกิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนงดเหล้า” ปี 2559-2560ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา-แล้วพบกันนะครับ-
Date: 22 March 2017
วันที่ 17 มีนาคม 2560 นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA:Hospital accredit บันไดขั้น 2 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
Date: 20 February 2017
ตารางเวลาแพทย์ออกตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ (เฉพาะทาง) ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, กุมารเวชกรรม และคลินิกนอกเวลาราชการ เวชปฏิบัติทั่วไป
Date: 16 January 2017
ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
Date: 9 December 2016
ประกาศโรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดเดินรถทางเดียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปการแก้ไขปัญหารถสัญจรผ่านโรงพยาบาล กรณีสถานการณ์ปกติ
Date: 1 December 2016
คลินิกนอกเวลา แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ เปิดบริการแล้ววันนี้ !!
Date: 1 December 2016
ORTHOPEDIC'S AFTER HOURS CLINICOpen Now!!From Monday-Friday4.30 pm. – 8.00 pm.Call : 038-103900
Date: 15 November 2016
ข่าวดีสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ในราคา 4,885 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับของที่ระลึก ตุ๊กตาปลาโลมา สุดน่ารักคนละ 1 ตัว ทำนัดล่วงหน้า โทร : 084-716-5159อีเมล inter.rdpch@gmail.com
Date: 20 September 2016
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 1,230 บาท ชื่อผู้ใช้งาน : ใหม่ เสมอ
Date: 22 August 2016
วิธีการร่วมสนุกชิงรางวัล1. ถ่ายรูปใน concept “แม่ลูกสุขใจ...สายใยผูกพัน” โดยสื่อถึงการแสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก แล้วแบ่งปันภาพความสุขของคุณ โดยการแชร์ภาพใน Fan page Facebook: https://www.facebook.com/inter.pattayacityhospital/ พร้อมตั้งภาพเป็นสาธารณะ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น
Date: 28 June 2016
​วัน 23 มิถุนายน 2559)ที่กรมควบคุมโรค  นายแพทย์อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counselling and Testing Day : VCT Day) จัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดเดือนกรกฎาคม  เพื่อให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอไอวีของตนเอง การรับคำปรึกษา สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมรับการตรวจและรับทราบผลการตรวจ รวมถึงรู้ทักษะใน
Date: 21 June 2016
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มเดือนมิถุนายน 2559 - กรกฏาคม 2559สถานที่ แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา เวลา วันราชการ 14.00 - 16.00 น.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังนี้
Date: 20 November 2015
โรคและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมได้ คือ1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด2. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ใน 180 วัน ในหนึ่งปี ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการแพทย์3. การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น3.1    กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลารักษาไม่เกิน 60 วัน ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์
Date: 18 November 2015
เราขอขอบคุณพี่น้องชุมชนเมืองพัทยา ขอขอบคุณหน่วยงาน/ทุกคณะทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทีมโซนสุขภาพดี  ขอบคุณทีมโซนสุขใจ ขอบคุณทีมโซนสุขสนุกสนาน ขอบคุณทีมสินค้าราคาประหยัด ขอขอบคุณศิลปิน ขอบคุณทีมกิจกรรมสุขสนุกสนาน ของที่ระลึกทุกบูธกิจกรรม ขอขอบคุณทุกผู้ผลิต "สินค้าราคาทุบโลก!!" 3,000 ชิ้น (ไข่แพค10ฟอง ราคา 20บาท , น้ำมัน1ลิตร ราคา 20บาท , ข้าวสาร 5 กิโลกรัมราคา80บาท)และเราขอขอบคุณทุกแรงกาย แรงใจสำคัญในการรวมพลังเราพร้อมดูแล ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมดูแลคุณ Pattaya Fair Ready to Care"
Date: 17 November 2015
วันนี้ วันเดียว ช่วงบ่าย 13:00น. เป็นต้นไป "เพิ่มสินค้าราคาทุบโลก!!" จากผู้ผลิตกว่า 1,500 ชิ้น เป็น 3,000 ชิ้น (ไข่แพค10ฟอง ราคา 20บาท , น้ำมัน1ลิตร ราคา 20บาท , ข้าวสาร5กิโล ราคา80บาท)พบบริการจากเรา จากพี่น้องชุมชนเมืองพัทยาในโซนสุขภาพดี โซนสุขใจ โซนสุขสนุกสนาน และสินค้าราคาประหยัด.. ตลอดงาน ..พบการแสดงของศิลปิน และกิจกรรมสุขสนุกสนาน และรับแจกของที่ระลึกตามบูธกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย 
Date: 14 June 2015
บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรม “Nation Bike Share The Road@Pattaya City” รณรงค์ปั่นเนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2015 ชวนปั่นทั่วไทย เที่ยวพัทยา พาปั่นรอบเมือง เพื่อผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณะร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ ให้ความปลอดภัยผู้ขับขี่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา