รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

Date : 30 August 2018

วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 15.30 น. พญ.เพชรรัตน์ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ โดย นางดวงเดือน อ้นทิม และครอบครัว บริจาคเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน-พ่นยา อัตโนมัติ ขนาด 10 ลิตร ราคา 30,500 บาท 
เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นใช้ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการเทอญ.