เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมปี2563 โรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมดูแลคุณ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมปี2563 โรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมดูแลคุณ

Date : 26 September 2019

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม  

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป  หลักฐานที่ต้องใช้ 

 • บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ  

    การบริการทางหารแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรค ตามประกาสสำนักงานประกันสังคม  แบ่งเป็น 10 กรณี  

 • เจ็บป่วยปกติ
 • เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
 • กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน   อุดฟันและขูดหินปูน)
 • กรณีบำบัดทดแทนไต
 • กรณีปลูกถ่ายกระดูก
 • กรณีเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา 
 • ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 • กรณีที่มีสิทธิ  แต่ยังไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
 • กรณีไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (14 โรคยกเว้น) 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร :  038-103-900 ต่อ 1030