ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับเงินบริจาค โดย บริษัทวีบี ควอลิตี้ จำกัด และบริษัทวิซซาร์ด บริว จำกัด เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับเงินบริจาค โดย บริษัทวีบี ควอลิตี้ จำกัด และบริษัทวิซซาร์ด บริว จำกัด เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท

Date : 6 November 2019
วันที่ 6 พ.ย. 2562 ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับเงินบริจาค  โดย บริษัทวีบี ควอลิตี้ จำกัด จำนวน 50,000  บาท 
และบริษัทวิซซาร์ด บริว จำกัด จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท 
ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.