โรงพยาบาลเมืองพัทยาแจ้ง งดเยี่ยมผู้ป่วย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โรงพยาบาลเมืองพัทยาแจ้ง งดเยี่ยมผู้ป่วย

Date : 14 April 2021