โรงพยาบาลเมืองพัทยา ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

Date : 30 August 2022