แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

Date : 26 June 2023

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566