ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วย

Date : 16 May 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลจะมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จึงขอแจ้งปรับปรุงเวลาดังนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567
1. บริการตรวจโรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง
      เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
      เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
                          วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00 น.
3.อุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยวิกฤต
      เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 
 
(กดที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่)