ศูนย์ไตเทียม | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ศูนย์ไตเทียม

Dialysis Center

ศูนย์ไตเทียม

เปิดให้บริการดูแลรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง การป้องกันโรคไตแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโรคไตโดยอายุรแพทย์โรคไตโดยผู้มีความเชียวชาญทำการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ให้บริการรักษาอาการผิดปกติของไตระยะรุนแรง พร้อมทั้งบริการ การฟอกเลือดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา จนถึงการฟอกเลือดด้วยวิทยาการที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบน้ำสะอาดเพื่อขจัดธาตุโลหะต่าง ๆ ศูนย์ไตเทียม พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

  • ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ให้บริการฟอกเลือดด้วยระบบน้ำบริสุทธิ์ (R.O.)
  • ตัว กรองเลือด ได้เลือกใช้ตัวกรองเลือดชนิด High-Flux /High – Efficiency  Dialyzer เป็น Synthetic membraneสังเคราะห์ ขึ้นมาเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับไต ของเรามากที่สุด ทำให้เกิดการกระตุ้นการอักเสบในร่างกายน้อยที่สุด

การบริการและการรักษา

  • โรคไตทั่วไป
  • ไตวายเฉียบพลัน
  • โรคไตเรื้อรัง
  • ความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่าง  และเกลือแร่ในร่างกาย

อัตราค่าบริการ

บริการฟอกไตราคา 1,500 - 2,000 บาท

อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา ชั้น 3  เบอร์โทร. 038-103900 ต่อ 2140
เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์

ความรู้เรื่องโรค

รู้ว่าเป็นโรคไตได้อย่างไร?

ภาวะไตวายเรื้อรัง

4 สัญญาณเตือนบอกโรคไต

<< Back to menu