Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 3 October 2019
เปืดให้บริการคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 22.00 น.วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา  08.00 - 20.00 น. 
Date: 28 May 2019
                 ด้วยโรงพยาบาลเมืองพัทยามีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองเปิดศูนย์อาหารบริการภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่  รวมไปถึงผู้มาใช้บริการและญาติผู้ป่ว
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 10 October 2019
ข้อมูลจาก : รศ. นพ.